ISO-standarder kan bidra til å effektivisere og utvikle din organisasjon. Les mer om fordelene du kan dra nytte av ved å følge ISO-standarder.
Hvorfor er ISO-standarder så viktige?

Hvorfor er ISO-standarder så viktige?

Time Reading
4 minutters lesing
ISO

Før vi går inn på de organisatoriske fordelene med ISO-standarder, la oss først starte med en beskrivelse av hva ISO egentlig er. ISO er den internasjonale organisasjonen for standardisering, og lager internasjonale regler for kvalitetssikring av produkter og tjenester. Organisasjonen består av 160 medlemmer fra forskjellige land, hvor hvert medlem representerer ISO i sitt hjemland. 

I Norge er det organisasjonen Standard Norge som er medlem, og deres oppgave er å sikre at norske interesser blir ivaretatt når standarder utarbeides internasjonalt. ISO-standardene gir bedrifter, organisasjoner og samfunn en praktisk tilnærming til relevante områder: økonomi, sosial og miljø.

Den historiske utviklingen av ISO

Etter andre verdenskrig var det behov for å lage noen internasjonale standarder for å sikre at produkter og tjenester var trygge, pålitelige og av god kvalitet på tvers av landegrensene. Derfor gikk ISA og United Nations Standards Coordinating Committee (UNSCC) sammen i 1946 for å diskutere noen felles mål, og i 1951 ble den første standarden publisert (ISO / Ra: 1951).

Siden den gang har ISO publisert et økende antall standarder, og disse dekker alle aspekter av virksomhet og teknologi. Etter mer enn 75 år står ISO dermed som en sterk aktør med stor innflytelse når det kommer til standardisering og kvalitetssikring i mange bransjer.

De organisatoriske fordelene med ISO-standarder

For å bygge et effektivt og kvalitetsorientert styringssystem må en organisasjon definere mål, krav og prosesser i forbindelse med sin drift. Internasjonale standarder bidrar til å definere spesifikasjoner til produkter og tjenester. I tillegg til å forbedre selve arbeidet, kan ISO-standarder bidra på en rekke andre områder som gir stor verdi for din organisasjon.

ISO danner et rammeverk

ISO-standardene kan bidra til å sette rammene for organisasjonens arbeid – noe som gjør det mer håndgripelig å lage en målrettet strategi.

Reduser risiko

ISO gir deg muligheten til å jobbe effektivt med risikoene dine. Når du har 100 % kontroll på prosessene dine og forstår alle risikoene, kan din organisasjon i større grad håndtere dem og sette i gang handlingsplaner. Når problemer oppstår, vil organisasjonen være bedre rustet til å tåle eventuelle utfordringer.

Fremmer compliance-kultur

Implementeringen av en ISO-standard vil ikke bare styrke kvaliteten på organisasjonens arbeid, men kan også legge til rette for en intern compliance-kultur som styrker dine ansatte og deres daglige arbeid. Ved å sette mål og prosedyrer vil både ledelse og ansatte kunne fokusere bedre. I en travel hverdag med mange oppgaver er det fort gjort å bli distrahert, men klare mål og handlingsplaner vil sikre at dere kan holde fokus selv i stressende perioder.

Kan øke inntektene dine

Når organisasjonen din mottar en ISO-sertifisering kan denne også brukes til å øke organisasjonens inntjeningspotensial. Både i form av annonsering, men også i forbindelse med anbud fra blant annet det offentlige. Her er ofte en ISO-sertifisering et krav. Mange større organisasjoner krever at leverandørene deres har en kvalitetssertifisering av noe slag. Hvis du har et ønske om å utvide markedsandelen din, lønner det seg å undersøke hvilke standarder som etterspørres i din bransje. Samtidig er sertifisering gunstig hvis organisasjonen din ekspanderer til nye markeder i andre land, da den sikrer at bevegelsen av varer og tjenester over landegrensene gjøres riktig.

Bedre omdømme og økt troverdighet

Sist men ikke minst - ved å anvende ISO-standarder vil du kunne forbedre omdømmet til hele organisasjonen. Du får større troverdighet i kvalitetssikringen din, noe som øker sjansene for å styrke kundelojaliteten til organisasjonen.

Logo