ISO-standarder kan både underlätta och utveckla din organisation. Läs mer om fördelarna som du kan dra nytta av genom att följa ISO-standard.
Vilka fördelar finns det med ISO-standard?

Vilka fördelar finns det med ISO-standard?

Time Reading
3 minuters läsning
ISO

Låt oss ta det från början. ISO står för “Internationella standardiseringsorganisationen” och är ett standardiseringsorgan som verkar på en internationell arena. Organisationen grundades via FN-organ 1946 med syfte att sätta en internationell standard för produkter och tjänster. Regler som skulle innebära en kvalitetssäkring för just dessa i alla länder som anslöt sig till organisationen.

Idag består organisationen av över 160 medlemmar och finns i alla världsdelar. Varje medlem representeras av ett land och den svenska representationen består av Svenska institutet för standarder (SIS).

Vad innebär ISO-standard för medlemsländerna?

De standarder som beslutas genom ISO sätter ramar för företag och organisationer samt samhället som helhet för hur de ska förhålla sig till specifika områden. Till exempel ekonomi, miljö och sociala omständigheter. Det bidrar till en förutsägbarhet för alla som köper en produkt eller tar del av en tjänst som påstår sig följa ISO-standard.

ISO-standard är också en hjälpande hand för organisationer när det handlar om att effektivisera och vägleda ansvariga mot ett kvalitetsorienterat ändamål. Eftersom att det redan finns definierade ISO-standarder är jobbet redan gjort. När en organisation därför ska definiera mål, krav och processer kan de luta sig mot ISO:s specifikationer om produkter och tjänster.

Vilka fördelar med ISO-standard kan organisationer dra nytta av?

Förutom den strukturella delen i bland annat målsättning finns det mycket som ISO-standarder kan bidra med för att berika din organisation. Nedan följer fem exempel på hur detta kan gå till.

ISO-standarder sätter ramarna

ISO kan inte göra allting åt dig när det kommer till specifika krav på detaljnivå i din organisation. Däremot underlättar ISO-standarder ditt arbete med att ta fram en egen strategi med ett tydligt mål i organisationen eftersom de redan har satt de yttre ramarna du behöver förhålla dig till.

Du blir förberedd på risker

När organisationens processer standardiseras innebär det att du kommer att kunna förutse risker på ett annat sätt än tidigare. Det ger dig också möjligheten att arbeta förebyggande och sätta upp handlingsplaner inför de utmaningar ni kan drabbas av.

Ökad efterlevnad i organisationen

Kvalitén stärks i regel av att man implementerar en ISO-standard. Så gör även förutsättningarna till större efterlevnad av regler och rutiner hos medarbetarna. När det finns tydliga mål och handlingsplaner är det lättare att hålla fokus även i stressiga perioder.

Chans till ökade intäkter

Idag är det inte ovanligt att marknader kräver en kvalitetscertifiering från sina leverantörer. När din organisation blir ISO-certifierade kan det med andra ord öppna dörrar till marknader som ni inte hade tillgång till tidigare. ISO-certifiering ger er möjlighet till expansion och i förlängningen ökade intäkter.

Bättre rykte och ökad trovärdighet

Genom att applicera ISO-standarder kommer ni att kunna förbättra ryktet för hela organisationen. Ni får en större trovärdighet i er kvalitetssäkring, vilket ökar förutsättningarna för att stärka även kundlojaliteten.

Logo