Det finns många fördelar med ett bra GRC-program. Läs mer om hur du kan minska dina kostnader och bli mer effektiv med rätt plattform.
Vad är GRC – och vilka är fördelarna med ett bra GRC-program?

Vad är GRC – och vilka är fördelarna med ett bra GRC-program?

Time Reading
3 minuters läsning
GRC

Organisationer idag står inför oräkneliga utmaningar på grund av att affärsmiljön ständigt förändras i avseende kring reglering, personal, teknik och processer. Därför har också manuellt arbetsflöde spelat ut sin roll för att säkerställa framsteg, samtidigt som behovet av automatisering växer.

GRC – styrning, risk och efterlevnad – är ett av de viktigaste elementen att få på plats för att en organisation ska kunna uppnå sina mål och möta intressenternas behov. En effektiv GRC-plattform kan även förverkliga den automatisering som din organisation behöver.

Vad är GRC?

GRC är komplext och kan vara svårt att koka ned till en enda sak. Generellt handlar GRC dock om att sätta mål och strategier samt fatta rätt beslut (governance) utifrån en analys av vad som kan ske (risk) – utan att bryta mot några regler (compliance).

För att optimera prestandan på alla organisationsnivåer inkluderar GRC bland annat:

 • Arbete utfört av internrevision
 • Uppgifter relaterade till efterlevnad
 • Riskbedömning och hantering
 • Juridik, ekonomi, IT och HR

GRC är relevant både för det interna arbetet i organisationen och det som utförs av externa intressenter som exempelvis partners eller leverantörer.

Hvad står GRC for? Vad står GRC för?

GRC står för governance, risk och compliance – översatt till styrning, risk och efterlevnad.

 • Styrning: Ledning och kontroll av organisatoriska aktiviteter
 • Risk: Riskbedömning och hantering
 • Efterlevnad: För att följa krav och lagstiftning

IGRC-verktyg möjliggör för användarna att både hantera data och följa regler och krav, samtidigt som verktygen tillåter system att delas mellan avdelningar över hela organisationen.

LÄS OCKSÅ: Kom igång med en ny GRC-strategi

Varför är GRC viktigt för organisationer?

Utmaningarna gällande reglering, människor, teknik, processer och liknande blir allt mer komplexa. Då växer även behovet att säkerställa att data både hanteras och bearbetas korrekt. GRC-verktygen möjliggör detta, samtidigt som det blir lättare att upptäcka och förebygga risker och ineffektivitet.

Efterlevnad kan vara extra sårbart när nya krav implementeras. Då kan effektiv GRC-mjukvara vara den lösning du behöver för att försäkra dig om att organisationen ständigt är uppdaterad vad gäller senaste lagar och regler.

Viktigt i sammanhanget är dock att förstå att ni inte ska använda olika GRC-system i olika avdelningar. För att nå framgång måste du använda dig av en mjukvara som ger en total överblick av GRC-arbetet över samtliga avdelningar i organisationen.

Vilka är fördelarna med ett bra GRC-program?

Några av de främsta fördelarna med att investera i ett bra GRC-program för att nå organisationens affärsmål inkluderar:

 • Bättre beslutsfattande
 • Optimala IT-investeringar
 • Samstämmighet i arbetet
 • Minskad uppdelning mellan avdelningarna

För att få ut max av ditt GRC-program krävs ett kollektivt förhållningssätt till systemet. Det börjar i toppen av ledarskapet och går hela vägen ned till sista man på fältet. När GRC appliceras över hela organisationen, och rätt personer får rätt information vid rätt tidpunkt samtidigt som rätt mål och kontroller också upprättas – då kan organisationen också se fram emot minskade kostnader, minskat dubbelarbete och ett bättre flyt i hela verksamheten.

Logo