Organisasjoner møter stadig nye utfordringer med styring, risiko og compliance. Det kan forenkles med en GRC-plattform – hvis du velger den rette.
Hva bør du vurdere når du velger en GRC-plattform?

Hva bør du vurdere når du velger en GRC-plattform?

Time Reading
4 minutters lesing
GRC

Utfordringene organisasjoner møter i form av risiko- og leverandørstyring, IT-sikkerhet og etterlevelse av lovverk på en lang rekke områder utvikler seg i et tempo som gjør det vanskelig å henge med. Spesielt for de organisasjonene hvor avdelingene fortsatt håndterer kritiske forretningsaspekter uavhengig av hverandre. Delte avdelinger gjør det umulig å samle arbeidet med GRC. Det trengs en helhetlig tilnærming som gir oversikt på tvers av organisasjonens avdelinger, og det får du med riktig GRC-plattform. Spørsmålet er hvordan du finner den løsningen som passer best til din organisasjon? Nedenfor gjennomgår vi nøkkelfaktorene du bør vurdere.

GRC-innsatsen – nå og i fremtiden

For å sikre effektivitet og oversikt over de respektive områdene trengs GRC-programvare. En løsning som effektiviserer og automatiserer daglige forretningsaktiviteter, og som gir full synlighet.

Fordelene med dette er mange - for eksempel:

  • bedre risikostyring 
  • færre repetisjoner av oppgaver 
  • mer effektive arbeidsflyter 
  • bedre informasjonsdeling 
  • større sikkerhet.

Utfordringen i denne forbindelse er at det ikke finnes én løsning som passer alle bransjer og alle organisasjoner. Du må finne akkurat den som passer deg, og det bør være en som ikke bare møter dine nåværende behov, men også løser fremtidige utfordringer. Du kan med fordel starte med å skissere de organisatoriske målene, og se på hvordan organisasjonen og de enkelte avdelingene hver for seg jobber med styring, risiko og compliance. Her bør alle interne interessenter involveres, og hver avdeling kan med fordel definere sine nåværende og langsiktige behov uavhengig.

Du bør først og fremst undersøke:

  • arbeidsflyter - både aktuelle og ønskede prosedyrer 
  • når og hvor ofte GRC-relaterte oppgaver utføres 
  • programvare - f.eks Excel, Word, Jira eller noe helt annet.

Omfanget og styringen av de respektive oppgavene gir forståelse for fordeler og ulemper ved ulike løsninger som man kan bruke når man skal definere organisasjonens samlede behov i forbindelse med en GRC-plattform.

Avklar behovene og velg riktig verktøy

Med riktig GRC-plattform vil det være mulig å overvåke brukertilgang og privilegier, føre handlingslogger, utarbeide risikoanalyser og ikke minst rapportere og dokumentere ved behov. Kort sagt - GRC-programvare er en uvurderlig ressurs for hele organisasjonen, forutsatt at den matcher dine spesifikke behov. I den forbindelse kan du med fordel vurdere følgende faktorer:

Brukervennlighet
Målet med å implementere en GRC-plattform er å effektivisere arbeidet på tvers av alle avdelinger. Systemet skal brukes av de aller fleste ansatte, og derfor må det være brukervennlig og intuitivt å håndtere.

Integrering
Verktøyet du velger å bruke for å jobbe med GRC bør være enkelt å integrere med organisasjonens nåværende systemer. På denne måten kan de brukes uavhengig av hverandre, men også samlet.

Sikkerhet
Den digitale tidsalderen har satt IT-sikkerhet og databeskyttelse i høysetet, og utfordringene det utgjør må selvfølgelig møtes av din GRC-plattform. Samtidig må intern sikkerhet effektiviseres – for eksempel gjennom tilgangskontroll.

Skalerbarhet
Etter hvert som organisasjonen vokser, øker mengden og kompleksiteten til dataene du håndterer. Derfor bør du vurdere om GRC-plattformen du velger er fleksibel og tar hensyn til fremtidige behov.

Tilpasning
Selv organisasjoner av samme størrelse innenfor samme bransje kan ha helt forskjellige behov. Løsningen må derfor møte dine unike utfordringer, og du kan med fordel velge et verktøy som tilbyr individuelle tilpasningsmuligheter.

Brukerstøtte
En ting er support i forbindelse med implementering av din GRC-plattform, en annen ting er løpende support i forbindelse med tekniske utfordringer. Begge deler skal være på plass. Men du bør også undersøke om løsningen tilbyr kontinuerlige oppdateringer og vedlikehold.

LES OGSÅ:  Kom i gang med GRC-strategien din

Logo