E-BOK

CSRD i praktiken- en guide om EU:s direktiv för hållbarhetsrapportering

I dagens hållbarhetscentrerade samhälle står företag inför en kritisk uppgift: att omfamna hållbarhet som en väsentlig del av deras praxis.

EU:s direktiv, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), representerar ett markant steg mot denna omvandling. CSRD förpliktar företag att ta ett stort steg mot en mer hållbar framtid.

Få hjälp med CSRD: Tips och tricks för CSRD-implementering

I vår E-bok om CSRD i praktiken får du en djupgående förståelse för CSRD och vad det innebär för ditt företag. Vi utforskar grundläggande principer och ger dig praktiska steg för att förstå, implementera och dra nytta i ditt arbete med att säkerställa CSRD-efterlevnad.

Vi kommer bland annat att ta upp:

  • CSRD och dess tillämpningsområde
  • EU:s andra hållbarhetsinitiativ
  • Underliggande faktorer för compliance-arbete
  • Bästa praxis för implementering
  • Affärsmässigt värde av CSRD

Få nödvändig kunskap om CSRD och stärk ditt företags hållbarhet. Ladda ner vår CSRD E-bok och lär dig mer.

 

Fyll i formuläret för att ladda ner