Trots skillnader mellan GDPR och ISMS finns det flera gemensamma nämnare. Dessa kan hjälpa dig att effektivisera arbetet med personuppgifter.
Samverkan mellan GDPR och ISMS ger stora fördelar

Samverkan mellan GDPR och ISMS ger stora fördelar

Time Reading
4 minuters läsning
GDPR

Det finns egentligen stora skillnader mellan GDPR och ISMS, varför många organisationer också jobbar med dem separat. Det är dock inte alltid en fördel att dela upp dem på det sättet – tvärtom.

GDPR och ISMS överlappar varandra i flera delar. Genom att identifiera dessa punkter kan du istället effektivisera ditt arbete och dra nytta av en gemensam utgångspunkt istället.

Fördelarna inkluderar bland annat:

  • Minskat dubbelarbete eller överflödigt arbete
  • nabbare och effektivare informationsinsamling
  • Ett ändamålsenligt förhållningssätt i dina arbetsprocesser
  • En pålitlig kontorsmiljö

Den stora frågan är dock hur du ska kombinera ditt GDPR-arbete med ISO 27001, som är den internationella standarden för ISMS. Avgörande för svaret på frågan är att undersöka var och hur de två områdena överlappar varandra.

LÄS OCKSÅ: Vad är ISMS och varför behöver du det?

Spara resurser trots stora skillnader

ISO 27001 kan kokas ned till en fråga om informationssäkerhet. GDPR innehåller dock mer än så. Även om ISO 27001 berör flera punkter i just GDPR går det inte att dra slutsatsen att standarden är GDPR-kompatibel. Skillnaderna är helt enkelt för stora. Trots det finns det starka skäl att upprätta ett gemensamt ramverk där de två områdena samverkar i arbetetet, och mycket resurser att spara på köpet.

Hanterar incidenter kopplat till personuppgifter

Både ISO 27001 och GDPR kräver att ansvarig ska underrättas inom 72 timmar vid händelse av att personuppgifter hamnar i fel händer. ISO 27001 hanterar detta genom en konsekvent rutin som rustar dig för att upptäcka, rapportera och hantera incidenter som rör personuppgifter. Samtidigt upprätthåller du alltså efterlevnaden av GDPR.

Krav på transparens

Det ISO 27001 och GDPR också har gemensamt är att de kräver att organisationer tillgängliggör krav, både genom lagar och kontrakt, för revisorer. Anledningen är att revisionsteamet måste kunna bekräfta att reglerna också efterlevs.

Genom att kombinera hela arbetet med efterlevnad under ett “paraply” slipper du att arbeta dubbelt och frigör därmed resurser till andra delar av verksamheten.

Kombinera riskbedömningarna

GDPR fastställer att konsekvensbedömningar av dataskydd ska utföras, vilket med andra ord innebär att organisationer ska bedöma risker och sårbarheter kring sekretess i verksamheten. ISO 27001 kräver samma sorts riskbedömningar, och här har det även tagits fram funktionella rutiner för hur arbetet ska gå till.

Med en ISO 27001-certifiering har du alltså redan de verktyg som behövs för att bedöma risker även på GDPR-fronten. Varför inte använda dessa verktyg för båda ändamålen?

Konkurrensfördel

Framtidsutsikterna för GDPR tyder på att dataskyddsregleringen kommer att bli än mer komplex då ytterligare bestämmelser läggs till varje år. Framöver måste organisationer som söker strategiska fördelar gentemot sina konkurrenter implementera säkerhetsstandarder i alla delar av verksamheten.

Men genom en ISO 27001-certifiering kommer du att kunna även möta de krav som GDPR lär ställa i framtiden. Standarden handlar nämligen bland annat om hur du skyddar tillgången till information samt personuppgifter.

LÄS OCKSÅ: Vilka fördelar finns det med ISO-standard?

Slutsats: ISO 27001 kan underlätta arbetet med GDPR

Den stora skillnaden mellan GDPR och ISO 27001 är att den förstnämnda handlar om insamling av personuppgifter, medan den sistnämnda vägleder för hur den insamlade informationen förblir konfidentiell och säker.

Sammanfattningsvis kan du utnyttja de verktyg som ISO 27001 erbjuder för att underlätta arbetet med GDPR och säkerställa att du följer reglerna. Det gör du genom att skapa en total översikt över ditt arbete med efterlevnad och ta fram ett gemensamt ramverk för processen.

Logo