I mars 2022 lanserade vi en ny och spännande funktion som hjälper företag att samla hela verksamhetens GRC-information och nyckeltal på en och samma plats.
PRODUKTNYHET: GRC Intelligence Center - visualisering av insatser

PRODUKTNYHET: GRC Intelligence Center - visualisering av insatser

Time Reading
3 minuters läsning
Produktnyhet

I mars 2022 lanserade vi en ny och spännande funktion som hjälper företag att samla hela verksamhetens GRC-information och nyckeltal på en och samma plats.

Är du ansvarig för verksamhetens styrning, riskhantering, och efterlevnad eller leder ett team som står för den dagliga hanteringen av aktiviteterna ligger avrapportering om resultat och status till ledning, tillsyn och myndigheter säkert också på ditt bord. Det är därför viktigt för dig att det finns struktur och tydliga processer. 

Du kanske redan använder en programvarulösning som hjälper dig på vägen, men när det gäller att få en fullständig överblick över företagets GRC-insatser och resultat blir uppgiften plötsligt mycket mer krävande och komplex. Dels för att arbetet omfattar flera funktioner, dels för att det manuella arbetet och detaljerade checklistor kan bli tämligen överväldigande och resurskrävande. 

Som en lösning på dessa utmaningar introducerar vi GRC Intelligence Center som ger dig överblick över insatserna så att du kan basera affärsbeslut på samma information, rapporter och nyckeltal oavsett område.

Få full överblick över era GRC-insatser och resultat

GRC Intelligence Center är en övergripande RISMA-lösning som gör det möjligt att:

 • Stärka relationen till dina kunder och affärspartners såväl som till styrelse, tillsyn och myndigheter genom en robust datastyrning och statusrapportering.

 • Få en bra överblick över aktiviteter inom riskhantering och efterlevnad. Det gäller övergripande för alla lösningar, personer, avdelningar och relaterade företag.

 • Identifiera era styrkor och svagheter så att du kan fatta bättre affärsbeslut. Nu kan du utifrån relevanta nyckeltal mäta framstegen för de efterlevnads- och resultatparametrar som behövs. 

LÄS MER: Se hur GRC Intelligence Center skapar helt nya rapporteringsfunktioner i din GRC Suite.

Fordele ved GRC Intelligence Center

Du får tillgång till ett effektivt data governance redskap der giver dig följande fördelar: 

GRC IC - Data insights - spiderweb

 

Datainformation samlad på ett och samma ställe 

 • Se status på relevanta nyckeltal för olika lösningar, individer och avdelningar.
 • konkret information om pågående uppgifter och aktuell efterlevnadsnivå.
 • Samla in data i realtid.

GRC IC - Compliance Score and progression over time

Framsteg över tid och efterlevnadspoäng

 • Mät insatsen genom egendefinierade nyckeltal. Ni fastställer själva ambitionsnivån.
 • Ackumulerar historik på alla era data.
 • Identifiera och agera på bristande efterlevnad.
 
GRC IC - Data insights

Effektiv statusrapportering

 • Effektiv statusrapportering till styrelse, ledning och myndigheter.
 • Enkel delning av rapportering för användning i t.ex. styrelse och ledning.
 • Dela mellan interna intressenter och externa t.ex. myndigheter.
  
Logo