Vi är glada att kunna tillkännage lanseringen av vår nya CSRD-lösning som erbjuder ESG-proffs ett effektivt ramverk för styrning och implementering
CSRD lösning erbjuder ett ramverk som gör er redo att rapportera i 2025.

CSRD lösning erbjuder ett ramverk som gör er redo att rapportera i 2025.

Time Reading
4 minuters läsning
Produktnyhet

Vi är glada att kunna berätta om lanseringen av en ny mjukvarulösning för CSRD. Den ger ESG-experter en effektiv implementering och ett ramverk för bolagsstyrning som gör att de kan förbereda sina organisationer att uppfylla kraven senast 2025.

SaaS-lösningen kommer att lanseras i februari 2023 och bygger på de öppenhetskrav som anges i European Sustainability Reporting Standards (ESRS).  

CSRD är en del av EU:s Green Deal och kräver att organisationer samlar in och rapporterar om sin inverkan på risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. CSRD återspeglar de brådskande utmaningar som världen står inför och kravet på öppenhet från intressenter från alla delar av samhället. Rapporteringskraven utgör en ny norm för ESG-rapportering och förväntas ledas av ESG-team i nära samarbete med finansteam.

ESG-ansvariga och ekonomichefer i frontlinjen

ESG-ansvariga tillsammans med ekonomichefer och finansteam ligger i frontlinjen när det gäller att leda omvandlingsresan i sina organisationer. De kommer ytterst att äga frågan om att påskynda beredskapen att rapportera i linje med CSRD. 

När det gäller CSRD förväntas de bli experterna och ta fram interna riktlinjer för implementering av de nya standarderna för rapportering (ESRS). ESG-ansvariga kommer att spela en viktig roll när det gäller att synliggöra omfattningen för ekonomichefer och ledningsgrupper och säkra extra resurser samt engagera kritiska intressenter i alla funktioner. Att implementera ett nytt ramverk för efterlevnad utan att förstå dess omfattning och förlita sig på Excel och e-post som de enda tillgängliga verktygen för att strukturera processen kan te sig avskräckande och överväldigande även för de mest erfarna ESG-experter. 

Därför har vi på RISMA, i samarbete med hållbarhetsexperten Christian Honoré från ESG Implementation Partner, utvecklat ett helt nytt ramverk för implementering och styrning. Lösningen kommer att vägleda ESG-ansvariga när de ska förbereda sina organisationer i att uppfylla standarderna för CSRD-rapportering.   

Klara av den avskräckande uppgiften att implementera en strukturerad CSRD-process

Så här kan lösningen hjälpa ESG-ansvariga och deras organisationer att komma igång med processen att rapportera enligt CSRD: 

  • Den bryter ned komplexiteten i European Sustainability Reporting Standards (ESRS) och säkerställer en smidig implementeringsprocess på vägen mot en rapportering som uppfyller kraven.
  • Den tillhandahåller ett effektivt ramverk som systematiskt vägleder människor i hela organisationen att samla in, validera och implementera kvalitativa och kvantitativa ESG-data. 
  • Den engagerar och ger människor i organisationen inflytande genom att hålla alla på samma linje när det gäller ESG-målen och låter dem fatta beslut.

Viktiga funktioner: 

  • E-S-G indelningsstruktur som speglar de tre pelarna i rapporteringsstandarden, vilka vägleder den kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsprocessen.
  • Förinstallation av alla öppenhetskrav i ESRS-direktivet och 1144 datapunkter.
  • Grundläggande bedömningsmodul finns för alla öppenhetskrav och ESG-uppgifter.
  • GAP-analys som hjälper till att förstå kraven på efterlevnad 
  • Etablering av roller och ansvarsområden i linje med ett ramverk för intern kontroll som håller ordning på efterlevnaden.
  • GRC Intelligence Center, som ger en översikt på hög nivå över framstegen i att bli redo att rapportera och som visualiserar arbetets status för interna intressenter, inklusive ledningsgrupper.

På RISMA utvecklar vi mjukvarulösningar som hjälper organisationer att leverera när det gäller initiativ för styrning och satsningar för efterlevnad. 

Logo