Hur beredd är du på de risker som kan drabba din organisation? Få en inblick i vikten av riskhantering och varför det är så viktigt.
Ta kontroll över din riskhantering

Ta kontroll över din riskhantering

Time Reading
4 minuters läsning
Risk

Alla organisationer behöver vara beredda på de risker som kan komma att utgöra ett hot mot den egna verksamheten. När det gäller att hantera risker görs dock det mesta och det bästa arbetet inledningsvis genom en så kallad riskbedömning.

Det är genom en riskbedömning som du kartlägger och definierar de olika riskerna. Du analyserar och identifierar vad som eventuellt kan skada verksamheten vid en särskild situation.

En riskbedömning brukar utgå från och bestå av fyra grundläggande aspekter:

  • En kartläggning av risker som kan uppstå före, under och efter en särskild process.
  • En prognos på hur sannolikt det är att riskerna förverkligas.
  • En bedömning av vilka konsekvenser en förverkligad risk skulle innebära.
  • Hur de risker man har definierat ska hanteras.

Riskbedömning har inte minst en särskilt stor betydelse för din organisations stora affärer när du behöver vara beredd på flera scenarier. Det är också av vikt att riskbedöma sina IT-tjänster, säkerhetssystem och ärenden som involverar medarbetare, leverantörer och andra parter du samarbetar med. Det är först efter riskbedömningen är kartlagd som du kan aktualisera själva riskhanteringen.

Riskhantering i praktiken – fyra metoder

När din organisation har genomfört en riskbedömning kan de ta nästa steg till själva riskhanteringen. Det finns såklart flera olika sätt hantera risker på, men nedanstående punkter är fyra vanliga förhållningssätt:

  • Acceptans
  • Minskande åtgärder
  • Undvikande åtgärder
  • Involverande av fler aktörer

Acceptans handlar om att organisationen helt enkelt förlikar sig med det faktum att det finns vissa risker och lär sig att leva med dem. Man har accepterat att det inte går att skydda sig mot alla risker helt och hållet och är okej med det.

Minskande åtgärder syftar på att man sätter in aktiva åtgärder för att minska sannolikheten att en risk förverkligas. Den här metoden handlar också om att rikta fokus mot hur man förebygger så stora konsekvenser som möjligt om skadan väl inträffar.

Undvikande åtgärder påminner till viss del om en slags flyktmekanism. Det handlar dock snarare om att undanröja risken helt och hållet, vilket till exempel är vanligt när det kommer till att säkra en trygg arbetsmiljö på organisationen.

Involverande av fler aktörer handlar om att du kan välja att dela risken med andra. Till exempel genom att teckna försäkringar eller skriva särskilda avtal där du till en ersättning kan dela ansvaret med någon annan. På så sätt behöver konsekvenserna inte bli lika allvarliga för dig.

Underlätta din riskhantering med mjukvarusystem

Att göra en riskbedömning och i förlängningen ha en adekvat riskhantering är mer komplext än vad som först möter ögat. Din organisation står inte enbart inför risker mot specifika projekt. Somliga risker kan hota hela företags existens, och riskerna växer i takt med att organisationen blir större.

Med tanke på hur omvärlden förändras och hur din organisation samtidigt förändras parallellt måste riskbedömningar ständigt förnyas och anpassas. Annars kommer inte heller organisationens riskhantering att kunna leva upp till det som krävs.

Förutsättningarna för en flexibel riskhantering kan dock öka med hjälp av ett integrerat mjukvarusystem. Då samlas alla de verktyg du behöver för bedömning och hantering i en och samma struktur. Det finns dessutom inte bara ett mjukvarusystem att utgå från. Vilket som passar din organisations behov bäst är någonting som först måste undersökas, och för det kan du behöva söka externa råd och vägledning.

Logo