Risk management handler om forskellige faktorer, der kan påvirke realiseringen af organisationens mål. Læs med og forstå vigtigheden.
Hvad er risk management og hvorfor er det vigtigt?

Hvad er risk management og hvorfor er det vigtigt?

Time Reading
4 minutters læsning
Risk

Risk management betyder på dansk risikostyring og handler om at analysere de risici, der kan medføre skader eller værditab i din organisation og forhindre, at den når sine økonomiske mål. Ofte italesættes risk management i forbindelse med organisationens vigtigste forretningsprocesser, men det er også et vigtigt element i forbindelse med it-services og -systemer samt medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere.

En vellykket risk management-strategi kan hjælpe din organisation med at overveje alle de risici, I står overfor og ikke mindst med at vurdere, hvordan I bedst forholder jer til dem.

Hvad er risk management?

Risk management handler i al sin enkelthed om at identificere risici, vurdere omfanget og beslutte, hvordan organisationen skal forholde sig til dem.

Alle organisationer må kæmpe med risici – nogle er bevidste valg, andre er en naturlig del af det miljø, organisationen opererer i. At stifte en virksomhed, lancere produkter, ansætte medarbejdere, indsamle data, opbygge systemer – elementer der hver og en er afgørende for en succesfuld forretning, men som også er kilder til risici.

Med risk management får organisationen værktøjer til at balancere mellem risikotagning og risikobegrænsing, og målet er at sikre, at organisationen og dens medarbejdere handler for at forebygge eller reducere risikoen for hændelser, der kan reducere organisationens indtægter, få den til at gå konkurs eller skade den omdømme.

4 elementer i risikostyring

Effektiv risikostyring bør være systematisk, struktureret og ensrettet på tværs af organisationen. Der er flere trin i en risk management proces, men som minimum bør den indeholde:

1) Identificering af risici

Risikoidentifikation er processen med at dokumentere potentielle risici og derefter kategorisere de faktiske risici, organisationen står over for. Det er essentielt med en systematisk tilgang til identificeringen af risici, da det mindsker sandsynligheden for, at potentielle risici overses.

Samtidig er det essentielt ikke udelukkende at kigge på nuværende risici, men også at kigge frem i tiden. Teknologien udvikler sig, og det samme gør organisationen – og det kan medføre nye risici.

2) Vurdering og analyse af risici

Når risici er identificeret, er det næste skridt at vurdere sandsynligheden for, at de indtræffer samt deres potentielle indvirkning på organisationen.

Risici kan eksempelvis inddeles i alvorlige, moderate og mindre alvorlige, så organisationen får at grundigt overblik over truslernes alvorlighed såvel som sandsynlighed for at ramme.

LÆS OGSÅ: Risici: Hvorfor er risikovurderinger nødvendige?

3) Mitigering af risici

Når risici er defineret og analyseret, er næste spørgsmål, hvordan organisationen skal forholde sig til dem. Skal der laves en køreplan for, hvad ledere og medarbejdere skal gøre, hvis en given risiko indtræffer, eller skal personalet uddannes for eksempelvis at minimere risikoen for phishing-angreb.

Kategoriseringen af risici kan hjælpe organisationen med at prioritere, hvor der skal iværksættes yderligere tiltag.

4) Overvågning af risici

Det er fristende at tro, at risk management er en opgave, der kan vinges af, når ovenstående er udført. Men vi lever i en foranderlig verden, hvor særligt teknologien udvikler sig med lynets hast – og det gør organisationen også.

Af samme grund af risici ikke statiske; de ændrer sig over tid. Det gør den potentielle virkning og sandsynligheden for, at de opstår, også. Overvågning af risici er derfor et nødvendigt redskab, der sikrer, at risici løbende vurderes for at se, om de kræver nye tiltag.

Logo