ESRS er EU-standardene som beskriver kravene til framtidig bærekraftsrapportering. Les videre for å lære mer om hva det dreier seg om.
ESRS – Forstå de europeiske standardene for bærekraftsrapportering

ESRS – Forstå de europeiske standardene for bærekraftsrapportering

Time Reading
3 minutters lesing
ESG

Med EUs nye CSRD-direktiv følger behovet for detaljerte rapporteringskrav, slik at selskapene vet hva de skal rapportere, hvordan de skal rapportere og når de skal rapportere. Kravene er i ferd med å ferdigstilles og består av et sett med bærekraftsstandarder, kjent som European Sustainability Reporting Standards (ESRS). 

Som nevnt er ESRS fortsatt i utviklingsfasen. Kravene utvikles av EFRAG, som er etablert som teknisk rådgiver for Europakommisjonen. 

Hva er ESRS og hva er standardene i bransjen?

ESRS er navnet på de nye EU-standardene for bærekraftsrapportering, og det endelige formatet for disse ble sendt til EU-kommisjonen den 31. oktober 2022. Det forventes at ESRS-ene vil bli vedtatt nå denne våren 2023.

EFRAG har utarbeidet et forslag til de kommende standardene, som ble lagt ut til høring forrige høst. Forslaget omfatter 13 standarder knyttet til miljø, sosiale forhold og foretaksstyring. I tillegg omfatter de blant annet krav til beskrivelse av strategi, mål, resultater og verdikjeder, samt definisjon av vesentlighet og krav til rapporteringsstruktur.

Samlet sett dekker de 13 ESRS-ene:

  • Generelle prinsipper for bærekraftsrapportering
  • Generelle opplysningskrav
  • Spesifikke opplysningskrav med fokus på 11 ESG-emner

Forslagene vil kreve at selskaper offentliggjør egne, separate bærekraftserklæringer med sektor- og selskapsspesifikk informasjon som en del av deres ledelsesrapporter.

LES OGSÅ:  CSRD: Nytt EU-direktiv om bærekraftsrapportering

Hvilke områder skal det rapporteres om?

CSRD definerer hva det skal rapporteres om, mens ESRS klargjør hvordan det skal rapporteres.

Overordnet sett er det tre hovedområder en rapport omfatter:

  1. Miljøfaktorer: Herunder tilpasning og begrensning av klimaendringer, ressursbruk, sirkulær økonomi, forurensning, biologisk mangfold osv.
  2. Sosiale faktorer: Herunder like muligheter og rettigheter, gode arbeidsforhold, menneskerettigheter osv.
  3. Forretningsetiske forhold: Herunder ledelses- og tilsynsorganer, forretningsetikk, bedriftskultur, politisk engasjement, internkontroll, risikostyringssystemer osv.

Hele formålet med å øke fokuset på selskapers bærekraftsinitiativer er å øke åpenheten rundt dette området, slik at investorer, leverandører og kunder lettere kan få tilgang til det enkelte selskaps bærekraftsinnsats.

Hva betyr ESRS for ditt selskap?

De 13 bærekraftsstandardene vil offisielt påvirke alle selskaper som omfattes av CSRD. I første omgang vil dette bety selskaper med mer enn 250 ansatte. I realiteten vil imidlertid langt flere bli berørt av de nye kravene til bærekraftsrapportering, ettersom store selskaper vil bli tvunget til å skjerpe rapporteringskravene for sine underleverandører.

Som organisasjon bør du derfor allerede nå begynne å vurdere hvilke konsekvenser standardene vil ha for de prosesser og systemer for internkontroll som din organisasjon allerede har implementert. Dette er viktig for å sikre at bærekraftsinformasjonen er av samme gode kvalitet som den finansielle informasjonen.

LES OGSÅ: EU Green Deal: Et klimanøytralt kontinent innen 2050

 

Logo