Vi er glade for annoncerer lanceringen af vores nye CSRD-løsning, der tilbyder ESG-professionelle en effektiv governance- og implementeringsramme
CSRD-løsning tilbyr et rammeverk for å være klar innen 2025

CSRD-løsning tilbyr et rammeverk for å være klar innen 2025

Time Reading
4 minutters lesing
Produktnyhet

Vi er glade for å kunngjøre lanseringen av en ny CSRD-programvareløsning for samfunnsansvar som tilbyr ESG-profesjonelle et effektivt implementerings- og styringsrammeverk for å forberede selskaper for samsvar innen 2025. SaaS-løsningen blir lansert i februar 2023 og er bygget opp rundt opplysningskravene som er spesifisert i de europeiske standardene for bærekraftsrapportering (ESRS).  

CSRD er en del av EUs Green Deal, som krever at organisasjoner samler inn og rapporterer om deres innvirkning på risiko og muligheter for miljøet, sosiale spørsmål og selskapsstyring. CSRD gjenspeiler de presserende utfordringene verden står overfor, og kravet om åpenhet fra interessenter fra alle deler av samfunnet. Rapporteringskravene er en ny norm innen rapportering om ESG (miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold), og forventes å bli ledet av ESG-team i nært samarbeid med finansteamene.

ESG-ledere og økonomisjefer i frontlinjen

ESG-ledere er sammen med økonomisjefene og finansteamene i frontlinjen for å lede transformasjonsreisen til selskapene. Det er de som er ansvarlige for å akselerere forberedelsen for CSRD-rapportering. 

Med CSRD forventes det at de blir ekspertene og at de gir interne retningslinjer for implementering av de nye rapporteringsstandardene (ESRS). ESG-ledere vil spille en viktig rolle i å gjøre omfanget av CSRD tydelig for finansdirektøren og lederteamene sine, for å sikre ytterligere ressurser og engasjere viktige interessenter i alle stillinger. Hvis du implementerer et nytt rammeverk for samsvar uten å forstå omfanget av det og baserer deg på Excel og e-post som de eneste tilgjengelige verktøyene for å strukturere prosessen, kan det være skremmende og overveldende, selv for de mest erfarne ESG-profesjonelle. 

Derfor har vi hos RISMA, i samarbeid med bærekrafteksperten Christian Honoré fra ESG Implementation Partner, utviklet et helt nytt rammeverk for implementering og styring. Løsningen veileder ESG-ledere slik at de kan forberede selskapene på samsvar med rapporteringsstandardene for samfunnsansvar.

Takle utfordringen med å implementere en strukturert CSRD-prosess

Slik kan løsningen hjelpe ESG-ledere og selskapene deres med å komme i gang med CSRD-rapporteringsprosessen: 

  • Bryt ned kompleksiteten i de europeiske standardene for rapportering av bærekraft (ESRS) for å sikre en problemfri implementeringsprosess mot samsvarende rapportering.
  • Tilby et effektivt rammeverk som systematisk veileder folk i hele organisasjonen til å samle inn, validere og implementere kvalitative og kvantitative data om miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG).
  • Engasjere og styrke folk i organisasjonen ved å holde alle oppdatert om ESG-målene og la dem ta beslutninger.

Viktige funksjoner: 

  • Nedbrutt struktur for miljø, sosiale spørsmål og styring som gjenspeiler de tre pilarene i rapporteringsstandarden
  • for å veilede den kvalitative og kvantitative datainnsamlingsprosessen
  • Forhåndslastet med alle opplysningskrav i ESRS-direktivet og 1144 datapunkter
  • Baseline vurderingsmodul er tilgjengelig for alle opplysningskrav og ESG-data
  • Behovsanalyse for å forstå samsvarskravene
  • Organiser roller og ansvar med et rammeverk for internkontroll for å sikre samsvar
  • GRC Intelligence Center, som gir en overordnet oversikt over fremdriften for å gjøre seg klar til å rapportere og visualisere status for arbeidet til interne interessenter, inkludert lederteam

Hos RISMA utvikler vi programvareløsninger til organisasjoner så de får gjennomført sine styringsinitiativer og samsvarstiltak. 

Logo