EUs Sustainable Finance Package (SFP) er en viktig del av EUs strategi for å nå sine klimamål, les med her hvor vi forklarer hva SFP er.
Forstå EUs Sustainable Finance Package

Forstå EUs Sustainable Finance Package

Time Reading
4 minutters lesing
ESG

Den 21. april 2021 vedtok EU en omfattende tiltakspakke for å støtte bærekraftig finansiering og bærekraftige investeringer i Europa. Pakken kalles Sustainable Finance Package - forkortet SFP - og skal ses som nok et skritt i retning av å gjøre finanssektoren til en viktig drivkraft for bærekraftig økonomisk vekst i EU.

SFP er en viktig del av EUs strategi for å nå klimamålene, og pakken består av en rekke initiativer og regler som gjør det mulig for investorer å flytte investeringer til mer bærekraftige teknologier og virksomheter.

Hva består SFP av?

Den bærekraftige finanspakken består av tre grunnleggende elementer: EUs taksonomi for miljømessig bærekraft, krav til bedriftenes bærekraftsrapportering (CSRD) og en rekke delegerte rettsakter om forvaltningsplikt, produkttilsyn og -styring og forsikringsrådgivning.

Vi utdyper de tre elementene nedenfor.

EUs taksonomi for miljømessig bærekraft

EUs taksonomi er et standardisert klassifiseringssystem som definerer hvilke økonomiske aktiviteter som anses som bærekraftige og dermed bidrar til å oppfylle EUs klimamål.

Det overordnede målet med taksonomien er å skape en standardisert tilnærming til definisjonen av bærekraft slik at selskaper kan arbeide med, synliggjøre og kommunisere om bærekraft - slik at investorer kan skille mellom bærekraftige og ikke-bærekraftige investeringer.

LES OGSÅ: Hva er EUs taksonomi for miljømessig bærekraft?

Direktiv om bærekraftsrapportering (CSRD)

CSRD er et EU-direktiv som skjerper kravene til bedrifters bærekraftsrapportering.

Formålet er å sikre mer enhetlig og pålitelig rapportering i hele EU og å gi investorer, forbrukere og andre interessenter bedre tilgang til relevant informasjon om selskapenes bærekraftsarbeid.

LES OGSÅ: CSRD: Nytt EU-direktiv om bærekraftrapportering

Delegerte rettsakter

De delegerte rettsaktene skal sikre at finansorganisasjoner som rådgivere, kapitalforvaltere, forsikringsselskaper osv. integrerer bærekraft i sine rutiner og investeringsrådgivning til kundene.

Denne delen av pakken oppfordrer det finansielle systemet til å støtte selskaper som er på vei mot bærekraft, samt eksisterende bærekraftige selskaper. I tillegg vil rettsaktene styrke EUs kamp mot såkalt grønnvasking, eller Greenwashing som det kalles på engelsk.

Samlet sett kan rettsaktene deles inn i tre kategorier: forvaltningsplikt, produkttilsyn og -styring og forsikringsrådgivning.

  • Forvaltningsplikt: SFP klargjør hvilke forpliktelser et finansforetak har når det skal vurdere bærekraftsrisikoer, for eksempel hvordan flom påvirker verdien av investeringene.
  • Produkttilsyn og -styring: Produsenter av finansielle produkter må ta hensyn til bærekraftsfaktorer når de utformer sine finansielle produkter.
  • Forsikringsrådgivning: Når en rådgiver vurderer om en kunde er egnet for en investering, må han eller hun diskutere kundens preferanser når det gjelder bærekraft.

Fremtiden krever bærekraft

De siste årene har EU tatt store skritt for å bygge et bærekraftig finanssystem som bidrar til omstillingen til et klimanøytralt Europa. SFP er en sentral aktør i dette arbeidet og utgjør selve grunnlaget for EUs arbeid med å øke åpenheten og gi investorer verktøy for å identifisere bærekraftige investeringsmuligheter.

Det er ingen tvil om at fremtiden krever bærekraft, og som organisasjon er det viktig å integrere bærekraft i virksomheten. Den store fordelen er selvfølgelig at du kan redusere miljøpåvirkningen og minimere det økologiske fotavtrykket, men det er også en konkurransefordel å gjøre en ekstra innsats på bærekraftskontoen.

Stadig flere forbrukere og bedrifter etterspør bærekraftige produkter og tjenester, og i tråd med det ovennevnte vil bærekraftige bedrifter ha lettere for å tiltrekke seg kapital fra investorer i fremtiden. Alt i alt kan bærekraft i næringslivet øke organisasjonens langsiktige suksess og bidra til en mer bærekraftig fremtid for alle.

Logo