EU's Sustainable Finance Package (SFP) er en vigtig del af EU's strategi for at nå sine klimamål. Læs med her, hvor vi forklarer, hvad SFP er.
Forstå EU's Sustainable Finance Package

Forstå EU's Sustainable Finance Package

Time Reading
4 minutters læsning
ESG

Den 21. april 2021 vedtog EU en omfattende pakke af foranstaltninger til at understøtte bæredygtig finansiering og investeringer i Europa. Pakken går under navnet Sustainable Finance Package – eller bare SFP – og skal ses som endnu et skridt i retning af omdannelse af den finansielle sektor til en central drivkraft for vækst i bæredygtig økonomi i EU.

SFP er en vigtig del af EU's strategi for at nå sine klimamål, og pakken består af en række forskellige initiativer og regler, der gør det muligt for investorer at omlægge investeringer til mere bæredygtige teknologier og virksomheder.

Hvad er elementerne i SFP?

Sustainable Finance Package består af tre grundelementer: EU's taksonomi for miljømæssig bæredygtighed, krav til virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD) samt en række delegerede retsakter om tillidspligt, produkttilsyn og -styring samt forsikringsrådgivning.

Vi uddyber de tre elementer herunder.

EU's taksonomi for miljømæssig bæredygtighed

EU's taksonomi er et ensartet klassificeringssystem, der definerer, hvilke økonomiske aktiviteter der anses for at være bæredygtige og dermed bidrager til at opfylde EU's klimamål.

Den overordnede målsætning med taksonomien er at skabe en standardiseret tilgang til definitionen af bæredygtighed, så virksomheder kan arbejde med, synliggøre og kommunikere om bæredygtighed – og så investorer kan skelne mellem bæredygtige og ikke-bæredygtige investeringer.

LÆS OGSÅ: Hvad er EU's taksonomi for miljømæssig bæredygtighed?

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

CSRD er et EU-direktiv, der skærper kravene til virksomheders bæredygtighedsrapportering.

Formålet er at sikre mere ensartet og pålidelig rapportering på tværs af EU samt at give investorer, forbrugere og andre interessenter bedre adgang til relevante oplysninger om virksomhedernes bæredygtige indsatser.

LÆS OGSÅ: CSRD: Nyt EU-direktiv om bæredygtighedsrapportering

Delegerede retsakter

De delegerede retssakter skal sikre, at finansielle virksomheder, fx rådgivere, formueforvaltere, forsikringsselskaber etc., inddrager bæredygtighed i deres procedurer og deres investeringsrådgivning til kunderne. 

Denne del af pakken tilskynder det finansielle system til at støtte virksomheder, der er på vej mod bæredygtighed, såvel som eksisterende bæredygtige virksomheder. Derudover skal retsakterne styrke EU's kamp mod greenwashing.

Overordnet kan retsakterne inddeles i tre: tillidspligt, produkttilsyn og -styring samt forsikringsrådgivning.

  • Tillidspligt: SFP præciserer de forpligtelser, som en finansiel virksomhed har, når den vurderer sine bæredygtighedsrisici, fx oversvømmelsers indvirkning på investeringernes værdi.
  • Produkttilsyn og -styring: Producenter af finansielle produkter skal tage hensyn til bæredygtighedsfaktorer, når de udformer deres finansielle produkter.
  • Forsikringsrådgivning: Når en rådgiver vurderer en kundes egnethed til en investering, skal han/hun drøfte kundens præferencer for bæredygtighed.

Fremtiden kræver bæredygtighed

EU har de seneste år taget store skridt for at opbygge et bæredygtigt finansielt system, der bidrager til overgangen til et klimaneutralt Europa. SFP er en væsentlig spiller i den henseende og udgør selve grundlaget for EU's arbejde med at øge gennemsigtigheden og give investorer redskaber til at identificere bæredygtige investeringsmuligheder.

Der er ingen tvivl om, at fremtiden stiller krav til bæredygtighed, og som organisation er det essentielt at tænke bæredygtighed ind i forretningen. Den helt store fordel ved det er naturligvis, at man kan reducere sin miljøpåvirkning og minimere sit økologiske fodaftryk – men der er også en konkurrencemæssig fordel i at lægge en særlig indsats på den bæredygtige konto. 

Stadig flere forbrugere og virksomheder efterspørger bæredygtige produkter og tjenester, og i tråd med ovenstående vil bæredygtige virksomheder fremadrettet få lettere ved at tiltrække kapital fra investorer. Generelt kan bæredygtighed i forretningen øge organisationens langsigtede succes og bidrage til en mere bæredygtig fremtid for alle.

Logo