Governance är en viktig faktor att tänka på för att stärka en organisations långsiktiga konkurrenskraft. Läs vidare för att förstå varför.
Vad är governance och varför är det viktigt

Vad är governance och varför är det viktigt

Time Reading
3 minuters läsning
Controls

Governance, eller företags-governance för att vara mer specifik, är i grund och botten en uppsättning regler, strukturer, processer och riktlinjer som definierar hur en organisation ska ledas. Syftet är att stärka en organisations långsiktiga konkurrenskraft genom att synliggöra alla delar av governance och framför allt, integrera dem i organisationen från topp till tå.

Vidare kommer vi att ta en titt på varför det är så viktigt för organisationer inom både den offentliga och den privata sektorn att införliva sina principer och tillvägagångssätt i den dagliga verksamheten. 

Vad är governance?

Det finns ingen entydig definition av begreppet governance, men om vi ska försöka oss på att definiera begreppet kan man säga:

Governance är ett system av processer, regler och riktlinjer som en organisation styrs av och opererar utifrån. Etik, riskhantering, compliance/efterlevnad och administration är alla delar som omfattas av governance.

Det handlar först och främst om strukturen och processerna för beslutsfattande, ansvarsskyldighet, kontroll och tillvägagångssätt. Dessutom handlar det om att se till att alla i organisationen följer lämpliga och öppna processer och att alla intressenters intressen tillgodoses och skyddas.

Governance kan också ses som en uppsättning relationer mellan olika intressenter (ledning, styrelse, aktieägare, anställda o.s.v.) och välfungerande governance fastställer tydliga roller och ansvarsområden inom organisationen. Till exempel, "vad kan du göra som IT-anställd?" eller "vad bör du göra som styrelseledamot?".

Governance har bland annat en inverkan på:

  • hur organisationens mål sätts och nås
  • hur man överväger risker och hur de hanteras
  • hur prestation optimeras.

Det är dessutom viktigt att governance ses som ett system och en löpande process – inte en enskild aktivitet. En lyckad governance-strategi kräver därför ett systematiskt arbete med de regler, tillvägagångssätt och processer som organisationen styrs av. Det här säkerställer att de mekanismer som driver organisationen är robusta och att de kontinuerligt kan anpassas och förändras i takt med att olika möjligheter och/eller utmaningar uppstår.

LÄS OCKSÅ: Vad är compliance och varför är det viktigt?

Varför är governance viktigt?

Governance syftar till att stödja värdeskapande och ansvarsfull ledning för att stärka organisationens långsiktiga konkurrenskraft.

I stort sett omfattar governance alla de tillvägagångssätt, processer och riktlinjer som hjälper till att styra organisationen i rätt riktning. Det är organisationens "helhetsbild" – ett slags helikopterperspektiv – som garanterar att finanserna är stabila, att riskhanteringen är under kontroll och att långsiktiga strategier finns på plats.

Mer specifikt kan en framgångsrik styrningsstrategi vara att:

  • förbättra organisationens resultat
  • hjälpa organisationen att bli mer stabil
  • frigöra nya möjligheter
  • reducera riskerna
  • bygga upp förtroende.

Med ovanstående i åtanke kan governance ses som en faktor för företagets hållbarhet och lönsamhet. Det är en bidragande faktor för att bygga upp ett välrenommerat rykte, en sund kultur inom organisationen och inte minst för att uppnå organisationens mål.

Logo