At få succes med GRC kræver hårdt arbejde og et effektivt GRC-system. Få indblik i de tre essentielle faktorer, der er afgørende for din succes.
3 vigtige faktorer for at lykkes med GRC

3 vigtige faktorer for at lykkes med GRC

Time Reading
6 minutters læsning
GRC

I en tid, hvor organisationer konstant står over for nye udfordringer og risici, er Governance, Risk Management og Compliance (GRC) blevet en afgørende del af deres overlevelsesstrategi. Der findes ikke en one size fits all-løsning, når det kommer til at opnå succes med GRC. Derfor handler det langt hen ad vejen om at se indad og arbejde på at samle og strømline alle de informationer, aktiviteter og programmer, der dagligt anvendes i organisationen.

GRC repræsenterer en kompleks mosaik af nøgleelementer:

 • Governance, der indebærer beslutningsprocesser og ledelsesstrukturer.
 • Risk Management, som fokuserer på identifikation og håndtering af potentielle risici.
 • Compliance, der involverer overholdelse af lovgivningsmæssige krav og branchestandarder.

Den stigende kompleksitet i forretningsverdenen har gjort GRC til en uundværlig disciplin. Hvordan kan organisationer sikre, at GRC-processer og GRC-programmet fungerer gnidningsfrit på tværs af hele organisationen og skaber reel værdi på den lange bane?

Dette er spørgsmålet, der står foran os, og det er det, vi vil udforske nærmere i denne artikel.

1. GRC kræver struktur og engagement

Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at GRC ikke er en opgave, der påhviler en enkelt mand. Det er derimod hele organisationen, der skal involveres. Det starter i toppen, hvor beslutningerne bliver taget og slutter på gulvet, hvor den enkelte medarbejder bruger de aktuelle værktøjer.

De rette folk skal engageres, og missionen skal synliggøres. Samtidig skal det være tydeligt, hvad GRC kan gøre for organisationen, hvorfor det er vigtigt og ikke mindst hvilken værdi, det skaber for den enkelte. Der skal altså opbygges en intern kultur omkring vigtigheden af GRC. 

Ledelsens opbakning er afgørende

Når det kommer til at skabe engagement og sikre succes inden for GRC, er der især en gruppe, der har afgørende indflydelse – ledelsen. Uden ledelsens opbakning får arbejdet inden for GRC ikke den nødvendige støtte. Ledelsen spiller en central rolle i at etablere og opretholde effektive GRC-processer.

Ledelsens ansvar omfatter at definere klare mål og strategier for GRC, prioritere ressourcer til implementeringen og sikre, at hele organisationen er engageret. De skaber også en kultur, hvor GRC betragtes som en integreret del af organisationens DNA. Ledelsens opbakning er helt afgørende for at sikre, at de rette værktøjer og ressourcer er tilgængelige for at udføre GRC-effektivt. .

2. Én samlet enhed

Det er fristende at dele arbejdet med GRC op i flere dele, så governance håndteres ét sted, risk management et andet sted og compliance et tredje sted. Det er bare ikke den optimale løsning, hvis du vil skabe værdi.

Du risikerer, at den enkelte afdeling eller medarbejder gør det på sin måde i sit eget foretrukne program. Det gør det mere eller mindre umuligt at dele best practices og i særdeleshed at skabe overblik, effektivisere og automatisere processer samt afrapportere.

Du skal i stedet skabe bro mellem de tre begreber. Samle det hele under én paraply og dermed skabe det fulde overblik over organisationens indsats. På den måde bliver det muligt at håndtere målsætning, risici og kontrol gennem et effektivt informationsflow, der fungerer hos ledelsen såvel som på gulvet hos den enkelte medarbejder.

Holitisk tilgang skaber synergi

Når en virksomhed vedtager en mere holistisk tilgang til GRC-principper, kan det føre til en række fordele.

 • Effektivitet: Integrering af governance, risk management og compliance under én paraply øger proceseffektiviteten og reducerer ressourcespild.
 • Beslutningstagning: En holistisk GRC-tilgang giver ledelsen bedre data og indsigt, hvilket forbedrer beslutningstagningen.
 • Risikostyring: GRC-principper hjælper med at identificere og håndtere risici mere effektivt, hvilket minimerer potentielle negative konsekvenser.
 • Overholdelse af lovgivning: En holistisk GRC-tilgang sikrer, at virksomheden overholder lovgivningsmæssige krav og reducerer risikoen for bøder eller retssager.
 • Omstillingsparathed: GRC hjælper med at forberede virksomheden til at tilpasse sig nye lovgivningsmæssige krav og ændringer.

GRC er altså med til at øge gennemsigtigheden i organisationen og sikre, at organisationen kan dele best practices, lære af fejltagelser og opnå større gennemsigtighed på tværs af afdelinger, lokationer og kontinenter. På den måde skabes det bedste fundament for at sikre succes.

3. Find de rette GRC-værktøjer

Slutteligt for at komme godt rundt om GRC-opgaven er det afgørende at vælge de rette værktøjer og systemer for at opnå succes. For mange organisationer er brugen af traditionelle værktøjer som Excel ikke længere tilstrækkelig til at håndtere kompleksiteten og omfanget af GRC-opgaver.

Excel-ark og manuelle processer kan føre til manglende gennemsigtighed, øget risiko for fejl og ressourceudnyttelse. Det er nødvendigt at implementere en moderne GRC-softwareløsning, der er designet til at imødekomme de specifikke udfordringer og behov, som GRC-området præsenterer.

Her er nogle vigtige overvejelser, der kan hjælpe dig med at træffe informerede beslutninger om valg af GRC-værktøjer:

 • Hvad er din GRC-mission og vision?
 • Hvilke succeskriterier har du til et givent system?
 • Hvordan måler du, om investeringen er indsatsen værd?
 • Og ikke mindst – hvor langt er du på din GRC-rejse, og hvad er næste skridt?

Ved at træffe de rette valg i forhold til GRC-værktøjer kan din organisation sikre, at den er godt rustet til at håndtere governance, risikostyring og overholdelse på en effektiv måde. 

 

Logo